Водоалкохолен разтвор с сертифицирана относителна плътност.
Придружава се от COFRAG сертификат.

Опаковка х 250 мл