За вземане на проби за анализ с обеми: 100мл, 250мл, 500мл