За взимане на проби от малки обеми. Стерилни, индивидуално опаковани.