За взимане на проби с обеми от 100мл, 250мл, 500мл и 1000мл. Стерилни