Предлагат се в различни диапазони на измерване:
– от 0 до 35 об. %
– от 35 до 70 об. %
– от 70 до 100 об. %
Точност на измерване – 0,5 об. %
Вградения термометър е с обхват от 0 до +35˚ С
Точност на термометъра – 0,2 ˚ С