За дегазиране на проби
От високо химически устойчива пластмаса. Механичен таймер за 60 мин

Предлагат се варианти за работни обеми: 5,7 л и 9,5 л