Тегло: 84 гр/м2

Видове:
– черна лента – размер на порите 12 – 15 мкм – с диаметри: Ф 90, Ф 110, Ф 125
– бяла лента – размер на порите 8 – 12 мкм – с диаметри: Ф 90, Ф 110, Ф 125,
Ф 150 и Ф 185
– червена лента – размер на порите 5 – 8 мкм – с диаметри: Ф 90, Ф 110, Ф 125
– зелена лена –размер на порите 3 – 5 мкм – с диаметри: Ф 90, Ф 110, Ф 125
– синя лента – размер на порите 2 – 3 мкм – с диаметри: Ф 90, Ф 110, Ф 125, Ф 150 и Ф 185

Опаковка х 100 броя