Автоматичен титратор Titra EVO – SO2

Автоматичен титратор Titra EVO – SO2

LDS 120 720 – TITRA EVO SO2

Автоматичен титратор за определяне съдържание на общ и свободен SO2

Бързо опериращ автоматизиран апарат на принципа на потенциометричното титруване по йодометричния метод.

Особено актуален за силно обагрени червени вина, при които определянето на еквивалентния пункт при титруване е затруднено и в голяма степен субективно.

Апаратът позволява автоматично стопиране на реакцията при еквивалентния пункт.

На дисплея директно се изписва резултата в избраната величина

Има вградени таблици за преизчисляване на резултата в зависимост от избраната програма.

Описание