Тегло: 85 гр/м2
Размер на порите: 3 мкм
Скорост на филтруване: 10 мл за 100 сек

Вид лента: синя лента

Опаковка х 100 броя

Диаметри: Ф 90, Ф 110, Ф 125, Ф 150 и Ф 185