Предлагат се готови за употреба разтвори или концентрати във ампули на:
– Натриева основа – 0,1N, 1N, 2N и 4N
– Натриев тиосулфат – 0,1N
– Оксалова киселина – 0,1N
– Йод – 0,1N
– Солна киселина – 0,1N, 0,5N и 1N