За почистване на стъклената част на електрическия ебулиометър.

Опаковки: х 500 мл и х 1000 мл