Система за измерване индекс на филтрация

Индекса на филтрация дава информация за готовността на виното за филтруване.

Принципа на метода се основава на измерване на времената за филтруване на определени обеми от изследваното вино и изчисляване по зададена формула.

Измерването се осъществява в специална система за мембранно филтруване при налягане 2 Ва, мембранен филтър с диаметър 25 мм и порьозност 0,65 мкм.

Отчита се времето за филтруване на обеми от 100 мл, 200 мл, 300 мл и 400 мл и по формула се изчислява.

При Индекс на филтруемост ИФ < 30 – виното е готово за филтрация и използваните мембранни филтри ще имат дълъг „живот”

При Индекс на филтруемост ИФ > 30 – виното не е готово за филтрация и използваните мембранни филтри ще се задръстят бързо. Необходима е предварителна филтрация.