Метален  суинекс филтър холдер

За филтрация на ултрачисти разтвори и химикали.

Много добър филтър холдер за екстремна работа.

Възможност за стерилизация.

Диаметър 25 мм.

Производителност с мембранен филтър  0,45 мкм – 80 мл/мин

Производителност с мембранен филтър  0,2 мкм – 45 мл/мин