Предназначение: за проверка точността на работа на аналитични и измервателни апарати.

Предлагат се:

– Титривин АА – за контрол на автоматични апарати
Дефинирани са 9 физикохимични показателя: алкохолно съдържание, редуциращи захари, глюкоза – фруктоза, рН, титруеми киселини, летливи киселини, оцетна киселина, L ябълчна киселина, L млечна киселина
Опаковка: 20 ампули х 10 мл

– Титривин ВТВ – за проверка на ежедневните измервания при анализ на вина
Дефинирани са 15 физикохимични показателя: относителна плътност, рН, алкохолно съдържание, редуциращи захари, глюкоза – фруктоза, титруеми киселини, летливи киселини, оцетна киселина, L ябълчна киселина, L млечна киселина, винена киселина, желязо, мед, олово, калций
Опаковка: 6 бутилки х 240 мл

– Титривин ВТА – за проверка на ежедневните измервания при анализ на вина
Дефинирани са 15 физикохимични показателя: относителна плътност, рН, алкохолно съдържание, редуциращи захари, глюкоза – фруктоза, титруеми киселини, летливи киселини, оцетна киселина, L ябълчна киселина, L млечна киселина, винена киселина, желязо, мед, олово, калций
Опаковка: 20 ампули х 10 ml

– Титривин SW за контрол на сладки и полусладки вина в три варианта SW 10, SW 20 и SW 30.
За SW 10, SW 20 са дефинирани 3 физикохимични параметъра: алкохолно съдържание, редуциращи захари и глюкоза – фруктоза.
За SW 30 са дефинирани 8 физикихимични показателя: рН, алкохолно съдържание, редуциращи захари, глюкоза – фруктоза, титруеми киселини, летливи киселини, оцетна киселина, L ябълчна киселина
Опаковка: 20 ампули х 10 ml