Пакетна с размери 50 х 50 см
Тегло: 80 гр/м2
Съдържанието на пепел: 0.5 %
рН на воден екстракт: 5.5 на 7.5
Скорост на филтруване: 75 – 150 сек

Разфасовка – 12,5 кг . Предлага се и на килограм.