Хранителни среди в комплект с мембранни филтри,
с размер на порите 0,45 мкм или 0,8 мкм,
зелени с тъмнозелена мрежа за броене,
за откриване на дрожди Brettanomyces във вина
СЪГЛАСНО EN ISO 11133:2014

опаковки х 50 броя и х 100 броя