DS Iodo – кат. № 119 670

Апаратът позволява бързо и лесно определяне на свободен и общ SO2 чрез потенциометрично автоматично титруване. Приложим за вина, особено за силно обагрени, при които отчитането на еквивалентния пункт при титруване е затруднено, за плодови сокове, алкохолни напитки и оцет.

Принцип: Автоматично потенциометрично титруване чрез двойно платинен електрод и титрант – разтвор на Йодир/Йодат. В апарата са вградени таблици, позволяващи в зависимост от избраната програма /за свободен или общ SO2/, резултата да се изписва автоматично.

Предимства: бързо и лесно опрериране с апарата, ергономичен дизайн, автоматично изписване на резултата на голям LCDекран, автоматично титруване чрез сириндж помпа с постъпателно действие, вградена магнитна бъркалка, вграден часовник – по дата и час, отлична възпроизводимост

Технически характеристики:
– измервателна скала – в ppm
– капацитет на сириндж помпата – 10 ml
– прецизност на впръскването – по 10 µl
– двойно платинен електрод
– USB порт
– Габаритни размери: 240 х 350 х 400 mm, 4 kg