DS Titra

DS Titra – кат. № 115 570

Апаратът е предназначен за определяне на рН, титруема киселинност и летлива киселинност след проведена екстракция. Особено актуален за силно обагрени вина, при които определянето на еквивалентния пункт при титруване е затруднено. Апаратът дава оптимални резултати и много добра възпроизводимост.

Принцип на работа: Използва се рН електрод, титруването автоматично спира при достигане на еквивалентния пункт на реакцията. В апарата са сградени таблици за преизчисляване и в зависимост от избраният анализ на дисплея се изписва резултата.

Предимства: ергономичен дизайн, резултата се изписва на голям LCD екран, автоматично титруване осъществено със сириндж помпа с постъпателно действие, автоматична температурна компенсация, възможност за избор и на ръчно титруване,.

Технически характеристики:
– вградени скали за:
рН – от 0 до 14
Титруеми киселини: от 0 до 15 g/l като винена киселина
Летливи киселини: от 0 до 15 g/l като оцетна киселина
– резолюция:
рН – 0,01
Температура – 0,1˚С
Киселинност – 0,01 g/l като винена киселина
– точност:
рН – +/– 0,01
Температура – +/– 0,1˚С
Киселинност – +/– 0,01 g/l като винена киселина
– обем на бюретата – 20 мл
– прецизност на сириндж помпата – 16 µl
– рН електрод – тип BNC
– калибрация на рН електрода – по 2 буфера
– USB порт, възможност за актуализация на софтуера
– вграден часовник – дата и час
– габаритни размери: 240 х 350 х 400 мм, 4 кг

Описание