Селективна дехидратирана хранителна среда за култивиране на микроорганизми във води за определяне на фекални E. coli и колиформи.
СЪГЛАСНО ISO EN 7899-2:2000/7704/8199
Комплекта включва:
– 100 броя стерилни петрита с дехидратирана хранителна среда
– 100 броя индивидуално опаковани стерилни филтри
с размер на порите 0,45 мкм, бели със зелена мрежа за броене.

опаковки х 50 броя и х 100 броя