Селективна дехидратирана хранителна среда за култивиране на микроорганизми във води за определяне на общо микробно число.
СЪГЛАСНО ISO EN 12780:2002/7704/8199
Комплекта включва:
– 100 броя стерилни петрита с дехидратирана хранителна среда
– 100 броя индивидуално опаковани стерилни филтри
с размер на порите 0,45 мкм, зелени с тъмнозелена мрежа за броене

опаковки х 50 броя и х100 броя