Селективна и диференциална дехидратирана хранителна среда за култивиране на микроорганизми във води за определяне на E. Coli и колиформни бактерии.
СЪГЛАСНО EN ISO 9308-1:2000/7704/8199/9308-1
Комплекта включва:
– 100 броя стерилни петрита с дехидратирана хранителна среда
– 100 броя индивидуално опаковани стерилни филтри
с размер на порите 0,45 мкм, бели със зелена мрежа за броене

опаковки х 50 броя и х100 броя