Общи критерии за всички видове оптично стъкло са:
Кюветите се използват само във видимия диапазон на спектъра.
Характеризират се с относително ниски стойности на коефициента на пречупване и дисперсия.
Показват добра устойчивост на химикали

Предлагат се в два варианта на VIS диапазона:
– оптично стъкло за измерване в диапазона от 360 до 2500 nm
оптичен път 10 nm, 20 nm, 40 nm и 50 nm
– оптично стъкло за измерване в диапазона от 320 до 2500 nm
оптичен път 1 nm, 2 nm, 5 nm и 10 nm