Предназначен за ежедневни анализи във физикохимичните лаборатории – цветен интензитет,  съдържание на феноли, желязо, ензимни методи за определяне на органични киселини и др.

Прецизен апарат, позволяващ измерване на абсорбция, концентрация и трансмисия.

Технически характеристики:
– Дължина на вълната: от 320 до 1100 nm
– Разделителна способност: 1 nm
– Точност: ± 2 nm
– Ширина на ивицата: 8 nm
С халогенна лампа

Окомплектован с двоен кюветодържател за кювети 1 см.