Хранителни среди в комплект с мембранни филтри,
с размер на порите 0,65 мкм, черни с бяла мрежа за броене,
или
с размер на порите 1,2 мкм, зелени с тъмнозелена мрежа за броене
за откриване на дрожди и плесени
СЪГЛАСНО EN ISO 11133:2014

опаковки х 50 броя и х 100 броя