Предлагаме на вниманието Ви няколко типа Титривин: серия АА за контрол на вина при работа с автоматизирани апарати, серия  SW – за контрол на сладки и полусладки вина, серия ВТА – за работа с апарати, в които обемите на обработка са малки – 10 мл, и серия ВТВ – за ежедневна работа в лабораториите.