Предлагаме на вниманието Ви новият Титривин SW за контрол на сладки и полусладки вина.
Дефинирани са 3 физикохимични параметъра: алкохолно съдържание, редуциращи захари и глюкоза – фруктоза.
Опаковка 20 ампули х 10 ml.